ลูกค้าที่สั่งของพรีเมี่ยม ของที่ระลึกกับโรงงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 

Thai Airways International  Public Company Limited (THAI) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Thai Airways International
Public Company Limited (THAI)
 โรงแรม อมารี รีสอร์ท สปา   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Honda Automobile (Thailand) Co.,Ltd) บริษัท ดูเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด Feather Band

Honda Automobile (Thailand) Co.,Ltd)  บริษัท ดูเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  Feather Band

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน)  บริษัท ทรู มูฟ จำกัด  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด  โรงพยาบาลกรุงเทพ  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   ธนาคารออมสิน MINIMO Brand

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารออมสิน  MINIMO Brand

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย)

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด  บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท ยูนิ-ชาร์ม (ประเทศไทย)

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด  บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย

บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย

บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัดมหาชน YAMATO-ESUKON co.,LTD.

บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัดมหาชน YAMATO-ESUKON co.,LTD.

Bridgestone A.C.T (Thailand) Co.,Ltd บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด WACOAL BAND

Bridgestone A.C.T (Thailand) Co.,Ltd  บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด WACOAL BAND

มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไทยแอร์เอเซีย จำกัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด  บริษัท ไทยแอร์เอเซีย จำกัด

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด บริษัท SCG จำกัด บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด  บริษัท SCG จำกัด  บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด