บริษัท อรุณสยาม ยูนิพลาสต์ จำกัด

ยึดมั่นในนโยบายบริษัท 3 ประการ อันจะนำมาสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ได้แก่

1. สินค้าคุณภาพ เราตะหนักดีว่าสินค้าคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อการผลิตของลูกค้าที่จะนำสินค้าของเราไปใช้งานหรือนำไปจำหน่าย

2. ราคามาตรฐาน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและเข้าใจในอุตสาหกรรมทำให้เราสามารถผลิตสินค้าและสรรหาวัตถุดิบในการผลิตที่มีต้นทุนต่ำ อันนำมาซึ่งการลดต้นทุนและสามารถจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในราคาต่ำ

3. บริการเป็นเยี่ยม นอกจากคุณภาพสินค้าและราคามาตรฐานแล้ว เราเข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการการบริการที่ดี ทางบริษัทจึงพัฒนาการทำงานให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษา การออกแบบ และการจัดส่งที่รวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด

 

::OUR POLICY::